Ölkəmizdə yol infrastrukturu yüksək sürətlə inkişaf edir

Cəmiyyət
Loading...

Bugün tam əminliklə deyə bilərik ki, bir ölkənin tarixinin, xalqın keçmişinin sübutu məhz həmin bölgənin mədəniyyətidir. Bir məmləkətin mədəniyyəti, təbii ki, qısamüddətli zaman çərçivəsində deyil, əsrlərlə formalaşan bir amildir. İnkişaf etmiş ölkələr həm də yol mədəniyyətinə görə seçilirlər. Yol, eyni zamanda vətəndaşların rahat həyatı, güclü iqtisadiyyat deməkdir. Müstəqil Azərbaycan bütün sahələrdə olduğu kimi, özünün yol mədəniyyəti ilə də dünyada fərqlənən ölkələr sırasındadır. Respublikamızda yol infrastrukturunun qurulması işi ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin sözləri ilə desək: “Yol mədəniyyət, iqtisadiyyat, bir sözlə, həyat deməkdir”. Azərbaycanı müasir infrastruktur təminatına malik ölkəyə çevirməklə bağlı dövlət strategiyasında yol-nəqliyyat infrastrukturunun yenilənməsinə xüsusi önəm verilməsi heç də təsadüfi deyil. Bu istiqamətdə görülən işlər dövlətin məqsədyönlü şəkildə həyata keçirdiyi sosial siyasətin tərkib hissəsi olmaqla yanaşı, həm də ölkənin sürətli iqtisadi inkişafı ilə bağlıdır.

Ulu öndər yolu təkcə mədəniyyət və iqtisadiyyat amili kimi deyil, həm də, bütünlüklə, həyat mənbəyi hesab edirdi. Görkəmli dövlət xadiminin ölkəmizdə ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra yaradılan sabitlik və iqtisadi inkişaf ölkə iqtisadiyyatının tərəqqisində mühüm rol oynayan avtomobil yollarının bərpası və yenidən qurulmasına əlverişli şərait yaratdı. Bu işlər bu gün ölkə başçısı cənab İlham Əliyev tərəfindən də uğurla davam etdirilməkdədir. Yaxın keçmişimizi xatırlasaq, təsdiq edərik ki, bu gün üzərində rahatlıqla, xoş əhval-ruhiyyə ilə səfər etdiyimiz rahat yollar o vaxt heç də ürəkaçan deyildi. Kəndlərdən şəhərə gəlmək üçün çox əziyyətli bir yol qət etməli olurduq. Ancaq dövlətimiz müstəqillik əldə etdikdən sonra “Yol mədəniyyətdir” prinsipinə uyğun olaraq yol infrastrukturu yenidən qurulmağa başlanıldı.

Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə regionların sosial-iqtisadi inkişafına hesablanaraq qəbul edilən “Dövlət Proqramları”na uyğun yolların müasirləşdirilməsi istiqamətində yerinə yetirilən layihələrin həcmi ildən-ilə artmaqdadır. Yol infrastrukturunun daha da təkmilləşdirilməsi kimi sosial yönümlü tədbirlərin icrası Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən uğurla yerinə yetirilir.

Azərbaycan Avropa və Asiyanı birləşdirən nəqliyyat marşrutlarının kəsişdiyi əlverişli strateji mövqedə yerləşir. Məhz bu amil respublikamızın tranzit əhəmiyyətini xeyli artırır. Ölkəmizin ərazisindən keçən beynəlxalq nəqliyyat dəhlizləri dövlətin nəqliyyat sisteminin və beynəlxalq səviyyəli avtomobil yollarının tikintisinə münbit zəmin yaratmaqla yanaşı, ölkənin iqtisadi inkişafına güclü təkan verir. Elə bu səbəbdəndir ki, son illər respublikada görülən yol inşaat işlərinin miqyası ölçüyəgəlməzdir. Xüsusilə də bölgələrdə kənd və qəsəbə yolları əsaslı təmir olunur, yenidən qurulur, hətta uzaq dağ kəndlərinə belə, müasir tipli yollar çəkilir. Yolların inkişafı bir tərəfdən iqtisadiyyatımıza səmərə gətirir, qeyri-neft sektorunun inkişafına öz töhfəsini verir, digər tərəfdən də vətəndaşlarımızın, o cümlədən Azərbaycana gələn qonaqların, turistlərin rahatlığını təmin edir: “Azərbaycanın yerləşdiyi region elə bir regiondur ki, biz tranzit ölkə kimi mühüm üstünlüklərə malikik. Yüksək səviyyədə qurulan yol-nəqliyyat infrastrukturu insanlara böyük rahatlıq gətirdiyi kimi, həm də respublikanın iqtisadi potensialının artmasına stimul verən vacib amillərdən biridir. Rahat yollar olmadan Azərbaycanın dinamik inkişafını təsəvvür belə etmək mümkün deyil. Son illər paytaxt Bakıda və rayonlarda yol infrastrukturunun genişləndirilməsı ilə bağlı mühüm tədbirlər görülür. Həyata keçirilən məqsədyönlü işlər nəticəsində yol-nəqliyyat kompleksinin ayrı-ayrı qurğuları yüksək keyfiyyətlə tikilərək istismara verilir. Yol-nəqliyyat sisteminin təkmilləşdirilməsi sosialyönümlü tədbirlər olmaqla yanaşı, ölkəmizin iqtisadi qüdrətinin də göstəricisidir. Azərbaycan bu gün Avrasiya məkanında dinamik innovativ inkişaf edən lider dövlət, həm də iki qitə arasında mühüm və ən əlverişli nəqliyyat mərkəzidir.

Xəbərin olsun:  Xocavənd istiqamətində döyüşlər: Qaçmaq istəyən düşmən nəqliyyat vasitəsi tapmır - RƏSMİ

Bu mövqe düzgün siyasət, gələcək perspektivi aydın müəyyənləşdirən strateji kurs və vaxtında ən optimal islahatlar keçirilməsi, müasir layihələr icra edilməsi nəticəsində qazanılıb. Azərbaycanın regionlarında, paytaxt Bakıda yol-nəqliyyat infrastrukturu müasirləşdirilir, avtomobil yolları şəbəkəsi yenidən qurulur. Yeni yolötürücüləri, körpülər, tunellər, yerüstü və yeraltı piyada keçidləri inşa edilir. Azərbaycan yol infrastrukturunun inkişaf səviyyəsinə görə beynəlxalq təşkilatların tərtib etdiyi hesabatlarda ön sırada qərarlaşır.

Azərbaycanın regionlarında, paytaxt Bakıda yol-nəqliyyat infrastrukturu müasirləşdirilir, avtomobil yolları şəbəkəsi yenidən qurulur. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamlar ölkədə yol infrastrukturunun təzələnməsini daha da sürətləndirir. Qeyd edək ki, nəqliyyat sisteminin inkişafı Azərbaycan Respublikası üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ölkə iqtisadiyyatının infrastruktur sahələri olan enerji, rabitə, təhsil, səhiyyə ilə yanaşı, nəqliyyat cəmiyyətin həyat fəaliyyətinin ilkin tələbatını təmin etməklə sosial, iqtisadi, xarici siyasət və digər dövlət prioritetlərinə nail olmaq üçün mühüm rol oynayır. Bu baxımdan nəqliyyat şəbəkəsinin təkmilləşdirilməsi və inkişafı ölkə üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Nəqliyyat sektorunun formalaşdırılması ölkənin beynəlxalq aləmə çıxışını təmin etməklə yanaşı, Azərbaycan məhsullarının xarici bazarlara çıxışını reallaşdırır. Artıq Azərbaycan beynəlxalq nəqliyyat sistemində əhəmiyyətli rol oynayan ölkəyə çevrilib. Buna ölkəmizin yerləşdiyi coğrafi mövqe və iqtisadi potensialı zəmin yaradır. Elə ölkə daxilində yeniləşdirilən yol infrastrukturu da dövlətin prioritet məsələlərindən hesab olunur. Beynəlxalq standartlara cavab verən bugünkü magistral yollarımız ölkəmizin simasını başdan-başa dəyişdirib. Respublika iqtisadiyyatının qüdrətini artıran bu yollar indi Avropa ölkələrinin yollarından heç də geri qalmır. Fərəhlidir ki, avtomobil yollarının tikintisi və yenidən qurulması işlərinin həcmi ilbəil artır. Hazırda ölkədə yol infrastrukturunun yenidən qurulması və təkmilləşdirilməsi ilə bağlı beynəlxalq maliyyə qurumlarının əsaslı vəsait qoyuluşları ilə yanaşı, dövlət büdcəsi hesabına da irimiqyaslı layihələr icra olunur.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 9 mart 2016-cı il tarixli Fərmanı ilə “Azəryolservis” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin adı dəyişdirilərək “Azəravtoyol”Açıq Səhmdar Cəmiyyəti adlandırılır. Cənab prezidentin növbəti 2017-ci il 19 dekabr tarixli fərmanı ilə bu qurum Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi adlandırıldı. Saleh Məmmədov Agentliyin İdarə Heyyətinin sədri təyin olunur.

Yol həyatdır, yol mədəniyyətdir, yol inkişafdır. Azərbaycan dövlətinin başçısı cənab İlham Əliyevin bu sahədən gözləntiləri, təbii ki, böyük idi. Azərbaycanımızı müasir standartlara cavab verən beynəlxalq yolların qovşağına çevirmək. Həmçinin ölkənin bütün kənd, qəsəbə, şəhər yollarını, ən müasir səviyyədə yenidən qurmaq! Bunun üçün də ölkə rəhbəri bütün imkanları səfərbər edib, bu sahəyə diqqət və qayğısını heç bir zaman əsirgəmir. Məqsəd böyük, görüləcək işlər isə yetərincə çoxdur. Əgər yol infrastrukturunda beynəlxalq səviyyədə nəzərə çarpacaq yüksəliş varsa, yolların keyfiyətinə dünyada 27-ci, yaxın qonşularımız – MDB ölkələri arasında birinci sıradayıqsa, deməli, bu işə məsul şəxslər alqışa layiqdirlər. Görülən işlər isə göz önündədir. Müasir standartlara uyğun, ölkə vətəndaşlarının rifahına, rahatlığına hesablanmış istər qəsəbə və kəndlərarası, istər şəhərlərarası, istər böyük magistal, istər də paytaxt yolları! Xatırlatmaq yerinə düşərdi ki, 1918-ci ildə Azərbaycan Demokratik Respublikası dövründə ilk yol nazirimiz Xudadat Məlikaslanov olmuşdur. O zaman ümumi respublika üzrə bərk örtüklü 450 km yollarımız mövcud idi. Hal-hazırda isə demək olar ki, hər il min km-dən artıq yüksək keyfiyyətli, müasir standartlara uyğun yollar çəkilir, istismara verilir. Ölkə rəhbəri Cənab İlham Əliyev bütün yolların yenidən qurulması, təmir-bərpasından sonra açılışında iştirak edir. Saleh müəllim də öz növbəsində hər zaman onun yanında, görüln işlər, yolun texniki göstəriciləri haqqında cənab Prezidentə məlumat verir. Onun tövsiyə və tapşırıqlarını dinləyir.

Xəbərin olsun:  Xocavənd istiqamətində döyüşlər: Qaçmaq istəyən düşmən nəqliyyat vasitəsi tapmır - RƏSMİ

Bu faktı xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, cənub bölgəsinə, ucqar dağ kəndlərinə yolum tez-tez düşür. Bu kəndlərdə insanlar daim yolsuzluqdan əziyyət çəkmişlər. Həmin kəndlərin yaşlı sakinlərinin söylədiklərinə görə, hələ Sovet hakimiyyəti illərində bu kəndlərə gediş-gəliş atla, araba ilə, sonralar isə traktopla mümkün idi. Hal-hazırda dağların dibi ilə qıvrılıb gedən asfalt yol dəniz səviyyəsindən 1550 m hündürlükdə yerləşən Toradi kəndinə gedib çıxır. Uzunluğu 25 km təşkil edən Təxtənəkaran-Miki-Təxtənəkaran-toradi yolu 12 min sakinə xidmət edir. Həmçinin, uzunluğu 21 km təşkil edən 10 mindən çox əhaliyə xidmət göstərən Deqədi-Pəlikeş-Deqədi-Sım yolu da bu qəbildəndir. Kənd sakinləri o qədər razı, o qədər məmnundurlar ki. Onlar buna bir möcüzə kimi baxırlar. Hələ də inana bilmirlər ki, o keçilməz yerlərə də yol çəkilərmiş. Onların o saf, dağ vüqarlı insanların ölkə rəhbəri cənab İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını, alqışlarını sözlə ifadə etmək mümkün deyil, görüb eşitmək lazımdır. Belə nümunələr kifayət qədərdir.

Doğurdan da, yol sahəsində çalışanların əməyini, zəhmətini sözlə ifadə etmək qeyri-mümkündür. İlin dörd fəslində-yayın istisində, qışın şaxtasında, çətinliyə sinə gərərək işlərinin ödəsindən ləyaqətlə gəlirlər. Bu gün qürurverici hallardan biri də odur ki, yol infrastrukturu sahəsində yetərincə yüksək ixtisaslı kadrlar formalaşdırılıb. Belə kadrlardan Əvəz Qocayevin, Aftandil Qasımovun, Hüsnü Quliyevin adını çəkə bilərik. Bir zamanlar yollarımızı xarici ölkələrdən gələn mütəxəssislər çəkirdilərsə, günümüzün reallığında bizim yüksək ixtisaslı kadrlarımız isə dünyanın bir sıra ölkələrində-yol infrastrukturunda çalışırlar. Ölkənin inkişafı, yüksəlişi, beynəlxalq aləmdə söz sahibi olması, təbii ki, onu idarə edənlərdən, yönəldənlərdən asılıdır. Hər kəs öz yerini aldıqda, hər kəs layiqli məqamında bərqərar olduqda yüksəlişdən, inkişafdan, mükəmməllikdən danışmaq olar.

Vüsal Kərimov

4 saylı “Magistral Yolların İstismarı “MYİ” MMC-nin rəisi

Загрузка...